Öppet hus den 16/1 -2018

Den 16 Januari kl 17-20 har vi öppet hus och då är alla välkomna hit för att träffa oss som jobbar här och titta på våra utbildningar.

 

 

 

 

Välkomna till Alingsås Yrkesgymnasium

Vi har utbildningar i fordonstekniktextil design och frisör. De branscher vi utbildar inom befinner sig i en ständig förändring, inte bara på det tekniska området. Den anställdes förmåga att ge kunden en bra service, att kunna arbeta självständigt och i grupp blir också allt viktigare.  I våra rymliga och modernt utrustade lokaler får eleven de teoretiska och praktiska kunskaper för att lyckas i sitt framtida yrkesliv. Samtidigt, med vårt kontaktnät bland de lokala företagen, har vi goda möjligheter att ge eleven vettiga och utvecklande praktikplatser, i många fall med en anställning som följd. Vi finns ca 15 minuters gångväg från Alingsås Centrum.

Målsättning/Arbetssätt

Vår målsättning är att varje elev skall ges möjlighet att växa och utvecklas till en anställningsbar vuxen människa, med allt vad det innebär. Skolan präglas av en hjärtlig stämning där varje elev kommer att bli sedd och tagen på allvar, tack vare den lilla skolans fördelar och möjligheter. Alla lärarna är engagerade och inställda på att få eleven att lyckas efter sina förutsättningar. Vi vill också integrera de teoretiska och de praktiska ämnena så mycket som möjligt så att varje kunskap nås genom autentiska situationer, dels från arbetslivet men också från andra verkliga situationer.

Skolkort

Om du har lång väg till skolan kan du få skolkort för dina resor. Det är din folkbokföringsadress som används som utgångspunkt vid bedömningen. Har du växelvist boende kan du bara få skolkort till den adressen du är folkbokförd på.

Du har rätt till skolkort

  • Om du studerar på heltid.
  • När vägen hemifrån till skolan är minst 6km.
  • Till och med vårterminen det år du fyller 20.
  • Om du inte har sökt inackorderingstillägg.

Glömmer du ditt kort hemma får du själv stå för resekostnaden. Inga tillfälliga kort delas ut.

Körkort

Alingsås Yrkesgymnasium har ett samarbete med Alingsås Trafikskola. Samarbetet innebär att du får hjälp att komma igång med din egen övningskörning. Du får specialpris på ett paket som innehåller handledarutbildning, teorikurs och ett antal körlektioner. Vår förhoppning är att du, med vårt samarbete, skall kunna ta körkort för en låg kostnad.

Värdegrund/Likabehandlingsplan

Vi ställer oss naturligtvis helt bakom den värdegrund utformad av Skolverket http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund

Alingsås Yrkesgymnasium har därför en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Denna revideras årligen av en arbetsgrupp som består av skolledare, representanter av personal, elever och föräldrar. Revidering sker under höstterminen, efter att skolan under vårterminen genomfört en elevenkät och utvärderat året som gått. Planen kan läsas i sin helhet genom att klicka på bifogad fil. Den kan också erhållas i pappersform av skolan.

Dator

Datorn har blivit ett alltmer viktigt redskap i skolarbetet, därför kommer du att ha tillgång till en dator eller surfplatta under dina studier här på Alingsås Yrkesgymnasium. Datorn används idag i de flesta ämnen, där eleverna kan söka information eller skriva redovisningar. Viktigt att komma ihåg är att datorn/surfplattan endast skall användas till skolarbeten varför de bara kommer att vara tillgängliga när läraren tillåter.

Lokaler

Alingsås Yrkesgymnasium ligger i Bolltorps industriområde, på Norrlandsgatan 9. Lokalerna är stora, välutrustade och ändamålsenliga för våra utbildningar. I skolans egna teorisalar hålls undervisning i kärnämnen, till exempel svenska, engelska och matte. Undervisning i Idrott och hälsa hålls i lokaler utanför skolan. Du är varmt välkommen att besöka oss för en visning av våra lokaler.

Frukost/lunch

Utan mat får man ingen energi till skolarbete. Lunchen lagas lokalt och serveras i skolans cafeteria. Lunchen ingår naturligtvis i utbildningen för gymnasiet. Alingsås Yrkesgymnasium serverar också frukost och mellanmål till självkostnadspris.

Läsårstider

AYG:s gymnasieklasser

Läsåret 2017/2018

HT 2017

Onsdag 16/8 – Torsdag 21/12

Höstlov v.44

Jullov: Fredag 22/12 2017 – Måndag 8/1 2018

VT 2018

Tisdag 9/1 – Fredag 8/6

Sportlov  v. 7

Påsklov v. 14

Lovdagar 5-6 mars + 30 april + 11 maj

Studentexamen (för treorna) Fredag den 1 juni 2018