Information och nyheter

Även om samhället öppnat upp som vanligt igen så är inte pandemin över.
Alingsås Yrkesgymnasium har genom hårt preventivt arbete lyckats undvika klusterutbrott av covid-19. Nu har många vaccinerats och samhället har öppnat upp igen. Men pandemin är inte över utan vi ska fortsatt vara extra försiktiga.
Vid sjukdom ska man stanna hemma. Uppsök gärna även vårdcentral för att ta ett Covid-test.

För att underlätta eventuell smittspårning vid sjukdomsfall på skola tillhandahåller Västra Götaland gurgeltester som delats ut till skolorna.  Läs mer på VG-regionens hemsida.

Vi följer och arbetar i enlighet med Regeringens och FHM:s rekommendationer (uppdaterades 22 November 2021) samt följer de planer och åtgärder som VG-Regionen föreslår och arbetar efter.

Har du frågor om skolan eller söker annan information?
Mejla oss på kontakt@alingsasyg.se 

För frågor kring skolan och arbetet med Covid-19 kontakta:
Anders Winald Rektor
Tel: 0707-45 85 86
anders@alingsasyg.se
eller skicka ett meddelande till
kontakt@alingsasyg.se

______________________________________________________________________________

Öppet hus
Ni är välkomna på Öppet hus hos oss på Alingsås Yrkesgymansium den 23 November klockan 17-20.
Är det så att ni inte kan komma denna dagen är ni ändå välkomna till oss, men boka tid i förväg så att vi har personal tillgänglig: kontakt@alingsasyg.se

Skolkort
Elever som kommer från kommuner utanför GR (Tex. Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Essunga, Trollhättan) behöver kontakta sin hemkommun för att ansöka om skolkort.

Från och med Höstterminen 2018 hanteras skolkort av elevens hemkommun, kontakta din kommun vid frågor.

Om du har lång väg till skolan kan du få skolkort för dina resor. Det är din folkbokföringsadress som används som utgångspunkt vid bedömningen. Har du växelvist boende kan du bara få skolkort till den adressen du är folkbokförd på.

Du har rätt till skolkort

  • Om du studerar på heltid.
  • När vägen hemifrån till skolan är minst 6km.
  • Till och med vårterminen det år du fyller 20.
  • Om du inte har sökt inackorderingstillägg.

Glömmer du ditt kort hemma får du själv stå för resekostnaden. Inga tillfälliga kort delas ut.

ALINGSÅS YRKESGYMNASIUM

Målsättning/Arbetssätt
Vår målsättning är att varje elev skall ges möjlighet att växa och utvecklas till en anställningsbar vuxen människa, med allt vad det innebär. Skolan präglas av en hjärtlig stämning där varje elev kommer att bli sedd och tagen på allvar, tack vare den lilla skolans fördelar och möjligheter. Alla lärarna är engagerade och inställda på att få eleven att lyckas efter sina förutsättningar. Vi vill också integrera de teoretiska och de praktiska ämnena så mycket som möjligt så att varje kunskap nås genom autentiska situationer, dels från arbetslivet men också från andra verkliga situationer.

Lokaler
Alingsås Yrkesgymnasium ligger i Bolltorps industriområde, på Norrlandsgatan 9. Lokalerna är stora, välutrustade och ändamålsenliga för våra utbildningar. I skolans egna teorisalar hålls undervisning i kärnämnen, till exempel svenska, engelska och matte. Undervisning i Idrott och hälsa hålls i lokaler utanför skolan. Du är varmt välkommen att besöka oss för en visning av våra lokaler.

Körkort
Alingsås Yrkesgymnasium har ett samarbete med Alingsås Trafikskola. Samarbetet innebär att du får hjälp att komma igång med din egen övningskörning. Du får specialpris på ett paket som innehåller handledarutbildning, teorikurs och ett antal körlektioner. Vår förhoppning är att du, med vårt samarbete, skall kunna ta körkort för en låg kostnad.

Dator
Datorn har blivit ett alltmer viktigt redskap i skolarbetet, därför kommer du att ha tillgång till en dator eller surfplatta under dina studier här på Alingsås Yrkesgymnasium. Datorn används idag i de flesta ämnen, där eleverna kan söka information eller skriva redovisningar. Dock använder sig inte skolan av ”en-till-en”. Eleverna får alltså inte ta hem någon dator eller annan enhet.

Lunch
Utan mat får man ingen energi till skolarbete. Lunchen lagas lokalt och serveras i skolans cafeteria. Lunchen ingår naturligtvis i utbildningen för gymnasiet.

Läsårstider – AYG:s gymnasieklasser

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021
Måndag  16 augusti – Tisdag 21 december

Studie och lovdagar  
Måndag 1 november – Fredag 5 november 

Jullov 
Onsdag 22 december – Måndag 10 januari 2022

Vårterminen 2022
Tisdag 11 januari – Onsdag 8 juni

Sportlov v.7  
Måndag 14 februari – Fredag 18 februari

Påsklov v.15  
Tisdag 11 april – Söndag 14 april

Studie och lovdagar 
Måndag 7 mars
Fredag 27 maj

Studentexamen – Fredag den 3 juni 2022
Sommarlovsavslut – Onsdag 8 juni 2022

_____________________________________________
Äldre nyheter

(2021-08-31)

Föräldramöte – 16 September.
Vårdnadshavare till elever som börjat årskurs 1 här hos oss i höst välkomnas på föräldramöte.
Torsdag den 16 september klockan 18.00 välkomnas ni hit för information om skolan.
Vi kommer att tala om:
Era ungdomars val av gymnasieprogram,
Skolans pågående arbete i Pandemin,
Hur våra digitala plattformar fungerar,
Mentorsskap och elevhälsa,
Skolans samarbete med fälsekreterare och Polis,
och mycket mer.

Det kommer även finnas tid for kortare enskilda samtal vid behov.
Kvällen startar klockan 18.00 och vi beräknar vara klara cirka 19.15.

För att kunna säkra att vi håller avstånd önskar vi att, om det är möjligt, endast en vårdnadshavare per elev deltar under mötet och att denne sedan förmedlar informationen vidare. Är vårdnadshavare ej boende under samma tak går det självklart bra att båda är med på föräldramötet.

Välkomna!

(2021-04-01)
Förändringar i elevschema från vecka 18
Västra Götalandsregionens rekommendationer kring distans- och fjärrstudier upphör gälla efter den 2 Maj planerar vi för, och hoppas, att eleverna som inte är ute på praktik kommer att kunna bedriva närstudier fram till sommarlovet.
Ändringar i schemat kommer att under vecka 17 kunna ses för eleverna i Vklass. Vid frågor hör av er till respektive mentor eller kontakta oss på direkt nedanstående e-postadresser.

Lunch vid distans- och fjärrstudier
Från och med vecka 9 kommer elever från Alingsås kommun få beställa take-away-luncher via Alingsås Kommuns hemsida. Detta gäller elever som läser hos oss och bor i kommunen. Elever som bor i annan kommun kommer att få en retroaktiv lunchersättning.

Beställning av take-away-luncher gäller alltså bara dagar eleverna har distansundervisning eller är på praktik. Dagar de har närstudier (är i skolan) äter de lunchen som serveras på skolan.

För att kunna beställa lunch går myndig elev eller vårdnadshavare in på: minasidor.alingsas.se
Där följer ni instruktionerna.

(2021-02-19)
Vecka 8
Västra Götalandsregionen presenterade under söndagen 21 februari nya rekommendationer för vecka 8. De rekommenderar att gymnasiet och högstadiet ska gå på full distans under veckan direkt efter sportlovet. Detta då det upptäckts ökad smittspridning i såväl regionen som även i Sveriges fjäll (där många spenderar sportlovet). Detta innebär att vi på Alingsås Yrkesgymnasium kommer att låta våra elever studera, denna vecka, på distans via fjärrundervisning.

(2021-02-09)
Februarilovet och resor. 
Under stundande februarilov är det ofta många som reser utomlands eller inom landet. I och med de nya rekommendationerna från FoHM (publicerat 9 februari 2021) har vi på Alingsås Yrkesgymnasium beslutat att vi inte kommer att bevilja ledighet för utlandsresor eller ge giltig närvaro vid sjukanmälan för eftervarande karantän. Enligt FoHM:s rekommendationer bör:
”personer födda 2014 eller tidigare bör testa sig för covid-19 i samband med inresa och testa sig igen fem dagar efter ankomst. Resenärer bör också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar”. 

Detta innebär att en karantän orsakad av semester inte kan godtas som giltig frånvaro.

(2021-01-24)
FoHM:s rekommendationer gällande skolan 25 Januari – 31 Mars.  Regeringen och FoHM har presenterat rekommendationer för gymnasieskolan som gäller fram till 1 April.
Undervisningen kommer under denna tid att bedrivas delvis på distans (via fjärrstudier). Skolan kommer att arbeta för undvika onödiga kontakter mellan skolans olika elevgrupper under denna tid. I elevernas schema på
V-klass kommer det tydligt stå vilka lektioner som bedrivs på plats i skolan eller vilka som sker via fjärrstudier via Google Meet. 

(2021-01-08)
Skolstart efter jul: Två veckor med enbart fjärrundervisning
På tisdag 12 Januari  startar skolan igen efter jul. Undervisningen bedrivs terminens första två veckor med enbart fjärrundervisning. Förhoppnings återgår vi till ordinarie undervisning den 25 januari.
Eleverna följer under dessa två veckor ändå schemat som står i Vklass och kommer att koppla upp via Google Meet. 

Vi följer och arbetar i enlighet med Regeringens och FHM:s rekommendationer (uppdaterades 7 Januari 2021).
Läs mer om hur vi arbetar på skolan för att motverka Covid-19.

(2020-11-15)
Övergång till delvis fjärrstudier p.g.a. Covid-19
För att minska smittspridning av Covid-19 i samhället och för att skydda såväl våra elever som vår personal från onödig exponering av smitta kommer skolan att gå över till att bedriva studier delvis på distans.
Det gäller, till att börja med, perioden 16 november till och med 20 december.Vill du ladda ner vårt informationsblad gällande övergången till fjärrstudier klicka på det markerade.

Verksamheten som bedrivs på skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om hur vi arbetar på skolan för att motverka Covid-19.

För frågor kring skolan och arbetet med Covid-19 kontakta:
Anders Winald Rektor
Tel: 0707-45 85 86
anders@alingsasyg.se

____________________________________________________________________________