Information och nyheter

 

_____________________________________________________________________________

Skolkort
Elever som kommer från kommuner utanför GR (Tex. Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Essunga, Trollhättan) behöver kontakta sin hemkommun för att ansöka om skolkort.

Från och med Höstterminen 2018 hanteras skolkort av elevens hemkommun, kontakta din kommun vid frågor.

Om du har lång väg till skolan kan du få skolkort för dina resor. Det är din folkbokföringsadress som används som utgångspunkt vid bedömningen. Har du växelvist boende kan du bara få skolkort till den adressen du är folkbokförd på.

Du har rätt till skolkort

  • Om du studerar på heltid.
  • När vägen hemifrån till skolan är minst 6km.
  • Till och med vårterminen det år du fyller 20.
  • Om du inte har sökt inackorderingstillägg.

Glömmer du ditt kort hemma får du själv stå för resekostnaden. Inga tillfälliga kort delas ut.

ALINGSÅS YRKESGYMNASIUM

Målsättning/Arbetssätt
Vår målsättning är att varje elev skall ges möjlighet att växa och utvecklas till en anställningsbar vuxen människa, med allt vad det innebär. Skolan präglas av en hjärtlig stämning där varje elev kommer att bli sedd och tagen på allvar, tack vare den lilla skolans fördelar och möjligheter. Alla lärarna är engagerade och inställda på att få eleven att lyckas efter sina förutsättningar. Vi vill också integrera de teoretiska och de praktiska ämnena så mycket som möjligt så att varje kunskap nås genom autentiska situationer, dels från arbetslivet men också från andra verkliga situationer.

Lokaler
Alingsås Yrkesgymnasium ligger i Bolltorps industriområde, på Norrlandsgatan 9. Lokalerna är stora, välutrustade och ändamålsenliga för våra utbildningar. I skolans egna teorisalar hålls undervisning i kärnämnen, till exempel svenska, engelska och matte. Undervisning i Idrott och hälsa hålls i lokaler utanför skolan. Du är varmt välkommen att besöka oss för en visning av våra lokaler.

Körkort
Alingsås Yrkesgymnasium har, läsåret 2022/2023, ett samarbete med Alingsås Trafikskola. Samarbetet innebär att du får hjälp att komma igång med din egen övningskörning. Du får specialpris på ett paket som innehåller handledarutbildning, teorikurs och ett antal körlektioner. Vår förhoppning är att du, med vårt samarbete, skall kunna ta körkort för en låg kostnad.
För de elever som läser Fordons- och Transportprogrammet med inriktning Transport ingår såväl teoriutbildning som övningskörning av truck, personbil och lastbil i kurserna. Samtliga elever som läser Transport kommer att erbjudas uppkörning om de uppfyller kunskapsmålen i skolan och inom det fordon de ska färdighetsprövas med.

Dator
Datorn har blivit ett alltmer viktigt redskap i skolarbetet, därför har eleverna tillgång till dator när de studerar här på Alingsås Yrkesgymnasium. Datorn används idag i de flesta ämnen, där eleverna kan söka information eller skriva redovisningar. Eleverna får låna en Chromebook under sin studietid här hos oss. Utöver det används olika dator-enheter i vår verksamhet kopplat till det program/inriktning som eleven har valt.

Lunch
Utan mat får man ingen energi till skolarbete. Lunchen lagas lokalt och serveras i skolans cafeteria. Lunchen ingår naturligtvis i utbildningen för gymnasiet.

Läsårstider – AYG:s gymnasieklasser

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024
Måndag  19 augusti – Fredag 20 december

Höstlov  
Måndag 30 oktober – Fredag 1 november 

Jullov 
Lördag 23 december – Måndag 6 januari 

Vårterminen 2025
Tisdag 7 januari – Torsdag 12 juni

Sportlov v.7  
Måndag 10 februari – Fredag 14 februari

Studiedagar o lovdagar

Tisdag 7 januari, måndag 3 mars, fredag 2 maj, fredag 30 maj

Påsklov v.16  
Tisdag 14 april – Fredag 17 april

 

Studentexamen – Torsdag den 5 juni 2025
Skolavslutning – Torsdag 12 juni 2025

_____________________________________________
Äldre nyheter

(2022-08-15)
Föräldramöte
Vårdnadshavare till elever som börjat årskurs 1 här hos oss i höst välkomnas på föräldramöte.
Torsdag den 8 september klockan 18.00 välkomnas ni hit för information om skolan.
Vi kommer att tala om:
Era ungdomars val av gymnasieprogram,
Hur gymnasieskolan fungerar,
Hur våra digitala plattformar fungerar,
Mentorskap och elevhälsa,
Skolans samarbete med fältsekreterare och Polis,
och mycket mer.

Det kommer även finnas tid for kortare enskilda samtal vid behov.
Kvällen startar klockan 18.00 och vi beräknar vara klara cirka 19.15.

Välkomna!

(2022-05-20)
Student och sommaravslutning -22
Det närmar sig student och såväl elever som släkt börjar planera för detta. HÄR har ni schemat och information inför Studenten den 3 Juni.

För årskurs ett och två sker sommaravslutningen på Onsdag 8 Juni. Tider för avslutning kommer att meddelas av mentorerna till varje klass.

(2022-01-25)
Alingsås Yrkesgymnasium återgår till närstudier

Efter ungefär 1,5 veckor med fjärrstudier för att begränsa smittspridningen av Covid-19 återgår vi nu till närstudier igen.
Måndag 31 Januari återgår årskurs 1 & 2 till ordinarie undervisning på skolan, och årskurs 3 återgår till närstudier på tisdag 1 februari.
Enskilda lektioner kan bli förlagda till distans, detta meddelas i så fall via Vklass/Classroom.

(2022-01-18)
Skolan övergår till fjärrstudier
Alingsås Yrkesgymnasium kommer under perioden onsdag 19 januari till och med onsdag 26 januari bedriva samtliga kurser och arbetsmoment via fjärrstudier.

Huvudman har, med stöd av Förordningen Om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115) 11b §, beslutat att under 7 dagar förlägga samtliga skolans klassers lektioner till fjärr-undervisning. Att temporärt förlägga undervisningen till fjärrundervisning görs för att motverka spridning av Covid-19.
För kontakt med Skolsköterska eller Kurator, eller övrig personal, se kontaktuppgifter HÄR
Mer information om förläggningen till fjärrstudier och lagstöd för detta finner du HÄR.

(2021-10-15)
Öppet hus
Ni är välkomna på Öppet hus hos oss på Alingsås Yrkesgymansium den 23 November klockan 17-20.
Är det så att ni inte kan komma denna dagen är ni ändå välkomna till oss, men boka tid i förväg så att vi har personal tillgänglig: kontakt@alingsasyg.se

(2021-08-31)
Föräldramöte – 16 September.
Vårdnadshavare till elever som börjat årskurs 1 här hos oss i höst välkomnas på föräldramöte.
Torsdag den 16 september klockan 18.00 välkomnas ni hit för information om skolan.
Vi kommer att tala om:
Era ungdomars val av gymnasieprogram,
Skolans pågående arbete i Pandemin,
Hur våra digitala plattformar fungerar,
Mentorsskap och elevhälsa,
Skolans samarbete med fälsekreterare och Polis,
och mycket mer.

Det kommer även finnas tid for kortare enskilda samtal vid behov.
Kvällen startar klockan 18.00 och vi beräknar vara klara cirka 19.15.

För att kunna säkra att vi håller avstånd önskar vi att, om det är möjligt, endast en vårdnadshavare per elev deltar under mötet och att denne sedan förmedlar informationen vidare. Är vårdnadshavare ej boende under samma tak går det självklart bra att båda är med på föräldramötet.

Välkomna!

(2021-04-01)
Förändringar i elevschema från vecka 18
Västra Götalandsregionens rekommendationer kring distans- och fjärrstudier upphör gälla efter den 2 Maj planerar vi för, och hoppas, att eleverna som inte är ute på praktik kommer att kunna bedriva närstudier fram till sommarlovet.
Ändringar i schemat kommer att under vecka 17 kunna ses för eleverna i Vklass. Vid frågor hör av er till respektive mentor eller kontakta oss på direkt nedanstående e-postadresser.

Lunch vid distans- och fjärrstudier
Från och med vecka 9 kommer elever från Alingsås kommun få beställa take-away-luncher via Alingsås Kommuns hemsida. Detta gäller elever som läser hos oss och bor i kommunen. Elever som bor i annan kommun kommer att få en retroaktiv lunchersättning.

Beställning av take-away-luncher gäller alltså bara dagar eleverna har distansundervisning eller är på praktik. Dagar de har närstudier (är i skolan) äter de lunchen som serveras på skolan.

För att kunna beställa lunch går myndig elev eller vårdnadshavare in på: minasidor.alingsas.se
Där följer ni instruktionerna.

(2021-02-19)
Vecka 8
Västra Götalandsregionen presenterade under söndagen 21 februari nya rekommendationer för vecka 8. De rekommenderar att gymnasiet och högstadiet ska gå på full distans under veckan direkt efter sportlovet. Detta då det upptäckts ökad smittspridning i såväl regionen som även i Sveriges fjäll (där många spenderar sportlovet). Detta innebär att vi på Alingsås Yrkesgymnasium kommer att låta våra elever studera, denna vecka, på distans via fjärrundervisning.

(2021-02-09)
Februarilovet och resor. 
Under stundande februarilov är det ofta många som reser utomlands eller inom landet. I och med de nya rekommendationerna från FoHM (publicerat 9 februari 2021) har vi på Alingsås Yrkesgymnasium beslutat att vi inte kommer att bevilja ledighet för utlandsresor eller ge giltig närvaro vid sjukanmälan för eftervarande karantän. Enligt FoHM:s rekommendationer bör:
”personer födda 2014 eller tidigare bör testa sig för covid-19 i samband med inresa och testa sig igen fem dagar efter ankomst. Resenärer bör också stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar”. 

Detta innebär att en karantän orsakad av semester inte kan godtas som giltig frånvaro.

(2021-01-24)
FoHM:s rekommendationer gällande skolan 25 Januari – 31 Mars.  Regeringen och FoHM har presenterat rekommendationer för gymnasieskolan som gäller fram till 1 April.
Undervisningen kommer under denna tid att bedrivas delvis på distans (via fjärrstudier). Skolan kommer att arbeta för undvika onödiga kontakter mellan skolans olika elevgrupper under denna tid. I elevernas schema på
V-klass kommer det tydligt stå vilka lektioner som bedrivs på plats i skolan eller vilka som sker via fjärrstudier via Google Meet. 

(2021-01-08)
Skolstart efter jul: Två veckor med enbart fjärrundervisning
På tisdag 12 Januari  startar skolan igen efter jul. Undervisningen bedrivs terminens första två veckor med enbart fjärrundervisning. Förhoppnings återgår vi till ordinarie undervisning den 25 januari.
Eleverna följer under dessa två veckor ändå schemat som står i Vklass och kommer att koppla upp via Google Meet. 

Vi följer och arbetar i enlighet med Regeringens och FHM:s rekommendationer (uppdaterades 7 Januari 2021).
Läs mer om hur vi arbetar på skolan för att motverka Covid-19.

(2020-11-15)
Övergång till delvis fjärrstudier p.g.a. Covid-19
För att minska smittspridning av Covid-19 i samhället och för att skydda såväl våra elever som vår personal från onödig exponering av smitta kommer skolan att gå över till att bedriva studier delvis på distans.
Det gäller, till att börja med, perioden 16 november till och med 20 december.Vill du ladda ner vårt informationsblad gällande övergången till fjärrstudier klicka på det markerade.

Verksamheten som bedrivs på skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om hur vi arbetar på skolan för att motverka Covid-19.

För frågor kring skolan och arbetet med Covid-19 kontakta:
Anders Winald Rektor
Tel: 0707-45 85 86
anders@alingsasyg.se

____________________________________________________________________________